T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

VAN’DA SIVAT DAĞITIMI YAPILDI

Yayın Tarihi : 12.5.2020

VAN'DA SIVAT DAĞITIMI YAPILDI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mera Islahı ve Amenajmanı Projeleri devam etmektedir. Proje çerçevesinde mera alanlarının iyileştirilmesi ve verimin artırılması noktasında çeşitli faaliyetler (Mera alanlarına gübre dağıtılması, tohum dağıtılması mera alt yapısının iyileştirilmesi gibi ) yürütülmektedir. Bu kapsamda Gürpınar ilçesine bağlı Y. Kaymaz ve Sakalar, Edremit ilçesine bağlı Taşkonak, İpekyolu ilçesine bağlı Değirmenarkı, Yatıksırt ve Y.Güneyce, Tuşba ilçesine bağlı Akçift ve Bağdaşan, Özalp ilçesine bağlı Aksorguç mahallelerine toplamda 110 adet Sac SIVAT dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

 Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim GÖRENTAŞ; "İlimizin mera varlığı Türkiye'nin toplam mera varlığının %10'una tekabül etmektedir. Mera varlığına paralel olarak İlimizde özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yoğun olarak yapılmaktadır. Birim alanda otlayan hayvan sayısının fazlalığı, aşırı ve bilinçsizce yapılan otlatmalar mera alanlarımızın bozulmasına neden olmaktadır.  Meralarda bazı bölgelerde doğal su kaynakları mevcut iken bazı bölgelerde de herhangi bir su kaynağı bulunmamaktadır. Bu durum hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamaları için doğal olarak su kaynağının bulunduğu alanlarında yoğunlaşmalarına sebep olmaktadır. Bu durumda su kaynağına yakın mera alanlarının bozulması kaçınılmazdır. Bu nedenle hayvanların su ihtiyaçlarının karşılanması, mera alanlarının muhafaza edilmesi ve baskının azaltılması, hayvanların su bulmak için harcadığı enerjiyi minimize edilmesi ve verimden düşmelerinin engellenmesi için mera alanlarının farklı noktalarına SIVAT kurulması önem arz etmektedir.

 İlimiz genelinde 2020 yılında 12 mahallede Mera Islahı Ve Amenajmanı Projesi kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda daha önce İl Müdürlüğümüz teknik ekipleri tarafından tespiti yapılan düşük verimli meraların durumunun düzeltilmesi, düzensiz yapılan otlatmanın sisteme kavuşturulması, meraya olan aşırı baskının kaldırılması, hayvan refahının artırılması, su debisinin düşük olduğu mahallelerde suyun borularla taşınarak SIVAT'lara doldurulması suretiyle hayvanların su ihtiyaçlarının karşılanması için SIVAT dağıtımı yapıldı. Ayrıca İlimiz genelinde kaliteli kaba yem üretimini artırmak ve dolayısıyla mera alanlarındaki baskıyı azaltmak için yaklaşık 3.000 dekarda ekilmek üzere 8.500 kg Yonca tohumu da çiftçilerimize dağıtılmıştır. Bu tür çalışmalar imkânlar ölçüsünde bundan sonra da devam edecektir " dedi.